Klik op icoon
.....voor routekaart
.....in PDF
Klik op afbeelding voor aan jouw scherm aangepast formaat
Afbeelding kan traag laden. Dank voor je geduld!
Laden kan enige tijd duren.
Routekaart Selectiedesign

​​

Wat kost het?

Item 1 uit de routekaart , het Basis selectie-design, is als vaste prijs in de Formule BSD af te nemen. Een basis-selectiedesign is een overzichtelijke opdracht, in veel selectie-situaties de basis van alle verdere items, maar heeft ook eigenstandige waarde voor organisaties. Voor routekaartitem 1 hebben we daarom die vaste prijs. Prijzen zijn genoemd onder aan in het overzicht van ROP en BSD.

Let wel: in de BSD-formule zijn een aantal extra elementen gratis opgenomen, zoals toegang tot webinars voor 10 personen, toegang tot de voortgangsmonitor, en de tekstschrijver voor het eind-rapport. In niet-vaste prijs formules dienen die allemaal afzonderlijk betaald te worden, en ben je met grote waarschijnlijkheid duurder uit.

Overige ►items uit de routekaart die als afzonderlijke, opdracht van beperkte omvang geplaatst kunnen worden. Deze items zijn op twee manieren te herkennen: 1/ door blauwe omkadering van het itemnummer in de routekaart, of door 2/ opname in het overzicht dat we aanduiden met ►Plaat 05. Deze items hebben geen standaardtarief zoals bij de twee vaste prijs formules ROP en BSD. We werken hier op uurbasis. Laatste werkwijze is dan de "derde opdrachtformule", naast het oriëntatie met webinars (Formule 1) en al genoemd basis selectie-design (Formule 2).

De reden dat we hier op uurtarief werken, is dat er juist over selectie, en helemaal over Selectie-bij-Reorganisatie, dikwijls veel onenigheid bestaat. Daarom is vaak niet van te voren is te overzien hoeveel tijd aan overleg, commitment behalen, inspraak, e.d. besteed moet worden.

Stapelopdrachten (= [S] ) kunnen gratis of deels gratis boven op een BSD gestapeld worden, indien er efficiënt gewerkt wordt en er daardoor adviestijd over is. Resterende adviestijd wordt dan in mindering gebracht op de prijs van de stapelitems. Informeer in intake naar exacte voorwaarden.